WSPÓŁPRACA

Małgorzata Sobiesiak

Małgorzata Sobiesiak

Psycholożka, logopedka, trenerka komunikacji

W pracy bazuję na metodzie Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi od 3 r.ż. w oparciu o metodę Kids Skills („Dam radę”) pomagając przezwyciężyć maluchom trudności emocjonalne. Z dorosłymi spotykam się na indywidualnych konsultacjach oraz na warsztatach rozwojowych.

Uwielbiam taniec, interesuję się choreoterapią, medycyną holistyczną, podróżuję po świecie, lubię rozmowy z przypadkowo spotkanymi ludźmi, z przyjemnością uczę się języków obcych.

„Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dla mnie jak zetknięcie się dwóch różnych światów. Wierzę, że prawdziwe porozumienie jest możliwe poprzez empatyczny uzdrawiający dialog odbywający się na poziomie serca.”

Więcej o mnie

2012-2013 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  - Terapeuta TSR

2010-2013 Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii - Trener Komunikacji 

2006-2007 Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej - Logopeda 

2001-2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - mgr Psychologii

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (kurs I i II stopnia)
 • Trzyletnia Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii
 • Warsztat z Liv Larsson "Złość, poczucie winy i wstyd", organizator: Strefa Relacji, Kraków
 • Warsztaty: "Tajemne techniki Public Relations", organizator: FLOW PR
 •  Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA - warsztat: „Techniki dramowo-teatralne w pracy z  grupą”
 • Warsztat choreoterapii "Ruch jako język komunikacji i budowania relacji" organizator: Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba
 • Szkolenie "Logorytmika w zabawie i terapii" organizator: fundacja LOGIKON
 • Kurs "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego" (40h), organizator: Instytut Psychologii i Edukacji "Charaktery"
 • Seminarium "Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych ich różnorodne objawy i metody terapii", organizator: CK "Dobra Kadra"
 • Kurs doskonalący "Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego", organizator: CMPPP
 • Psychoprofilaktyczne Konferencje Szkoleniowe z cyklu „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym", 46h warsztatów, organizator: PARPA
 • Warsztaty terapii tańcem: „Podstawy DMT”, „Zatrzymać się czy ruszyć”, „Duchowość Ciała”, organizator: Centrum Independance

2017/2018

 • „Trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych”. Organizator: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lubelskich (96h)

 

2016

 • "Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu - Porozumienie bez Przemocy", organizator: Iskra (10h)
 • Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, organizator: ISKRA - Edukacja, animacja, szkolenia. Sylwia Sawa - Pasternak: "Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dziecka poprzez kształtowanie postaw  opiekunów" (6 grup po 8h)

 

2015

 • Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, organizator: ISKRA - Edukacja, animacja, szkolenia. Sylwia Sawa - Pasternak: "Zarządzanie personelem i metody rozwiązywania konfliktów" (10h)
 • Gabinet Psychologiczny "Otwarci", Białystok: "Empatycznie czyli jak?" Wprowadzenie do komunikacji opartej na empatii (8h)
 • Europejski Festiwal Nonviolent Communication w Danii: "Odkryj swój potencjał" - warsztat w języku angielskim dla uczestników konferencji (3h)

 

2014

 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Krakowie:

- "Mamma mia - zajęcia wzmacniające więź dziecka z rodzicem" (4h)

- "Bliżej siebie, bliżej innych - jak przy pomocy języka budować zaufanie" (4h)

 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Warszawie:

- "Z jakiej jestem bajki - realizuj swoje pragnienia" (4h)

- "Czar par - w poszukiwaniu bliskości... warsztat dla par" (5h)

 • Niepubliczna SP Skrzydła w Lublinie - warsztat z zakresu Komunikacji bez Przemocy: "Bliżej siebie, bliżej innych - jak przy pomocy języka budować zaufanie" (10h)

 

2013

 • Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Ziarenko" w Lublinie - warsztat dla nauczycieli przedszkolnych:  "Język komunikacji z rodzicem" (4h)
 • Stowarzyszenie Praktyków Dramy stop-klatka - superwizowane szkolenie dyplomowe: "Bliżej siebie, bliżej innych - jak przy pomocy języka budować zaufanie" (10h)
 • Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Ziarenko" w Lublinie - warsztat doskonalący kompetencje wychowawcze dla rodziców: „Jak rozwijać poczucie własnej wartości u dzieci” (4h)
 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Krakowie: "Odkryj swój zaczarowany ołówek - kreatywne  wykorzystywanie myślenia wizualnego na co dzień" (4h)
 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Warszawie: "Z jakiej jestem bajki? - Realizuj swoje pragnienia" (4h)

 

2012

 • Przedszkole Miejskie nr 1 w Kraśniku - warsztat dla nauczycieli: „Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” (5h)
 • Zespół Szkół nr 1 nr w Bełżycach - Wykład dla rodziców i nauczycieli: "Efektywne sposoby porozumiewania się z dzieckiem" (2h)

 

2007

Świetlica AGAPE CLUB w Lublinie - zajęcia taneczno - ruchowe z elementami choreoterapii, dla seniorów w ramach programu „Sami lecz nie samotni” (projekt długofalowy)

 

Zapraszam na rozmowę, konsultację psychologiczną, diagnozę / terapię logopedyczną.

 

Przyjmuję w:

 • Centrum Terapii i Rozwoju Mitigo, ul. Kordiana 95, Warszawa
 • CUD GROCHÓW, ul. Osowska 84a, Warszawa
 • mogę dojechać do domu klienta

 

Kontakt:

tel. 698 686 990

mail: margozatka@gmail.com