WSPÓŁPRACA

Małgorzata Sobiesiak

Małgorzata Sobiesiak

Psycholożka, trenerka komunikacji opartej na empatii

 • W swojej pracy wykorzystuję Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, Terapię Akceptacji i Zaangażowania oraz metodę „Dam Radę” Bena Furmana, która wzmacnia poczucie zaradności i własnych możliwości u dzieci.
 • Od trzynastu lat wspieram rodziców i dzieci pomagając im w budowaniu pełnych szacunku i zrozumienia relacji.
 • Współpracuję z przedszkolami, Stowarzyszeniem Wspólne Podwórko, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
 • Prowadzę warsztaty dla rodziców, nauczycieli przedszkolnych oraz praktykę spotkań indywidualnych dla dorosłych.
 • W przedszkolach realizuję autorski projekt „Spotkania z emocjami”.
 • Interesuję się Psychologią Ajurwedyjską i metodami pracy z emocjami poprzez ciało (choreoterapia, oddech, masaż, dotyk).

 

„Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest dla mnie jak zetknięcie się dwóch różnych światów. Wierzę, że prawdziwe porozumienie jest możliwe poprzez empatyczny uzdrawiający dialog odbywający się na poziomie serca.”

 

Pomagam:

 • odzyskać radość i lekkość w byciu rodzicem;
 • poprawić komunikację rodzica z dzieckiem;
 • wyrażać siebie w sposób odważny i autentyczny;
 • budować bliskie, oparte na zaufaniu i szacunku relacje z innymi;
 • zapanować nad silnymi emocjami, wyrażać je i odmrażać, kiedy zostały uwięzione w ciele;
 • dzieciom nieśmiałym, wycofanym, zalęknionym (4-11 lat);
 • nastolatkom z obniżonym nastrojem.

 

Zapraszam na konsultację wstępną, na której ustalimy Twoje potrzeby i oczekiwania.

 

Umów się na rozmowę:

 • Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. W. Chrzanowskiego 13, Warszawa
 • Sesja on-line

 

Kontakt:

Tel. 698 686 990

E-mail: margozatka@gmail.com

Instagram: @malgorzata_psycholog_dzieci

Więcej o Małgorzacie Sobiesiak

2012-2013 Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  - Terapeuta TSR

2010-2013 Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii - Trener Komunikacji 

2006-2007 Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej - Logopeda 

2001-2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - mgr Psychologii

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (kurs I i II stopnia)
 • Trzyletnia Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii
 • Warsztat z Liv Larsson "Złość, poczucie winy i wstyd", organizator: Strefa Relacji, Kraków
 • Warsztaty: "Tajemne techniki Public Relations", organizator: FLOW PR
 •  Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA - warsztat: „Techniki dramowo-teatralne w pracy z  grupą”
 • Warsztat choreoterapii "Ruch jako język komunikacji i budowania relacji" organizator: Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba
 • Szkolenie "Logorytmika w zabawie i terapii" organizator: fundacja LOGIKON
 • Kurs "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego" (40h), organizator: Instytut Psychologii i Edukacji "Charaktery"
 • Seminarium "Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych ich różnorodne objawy i metody terapii", organizator: CK "Dobra Kadra"
 • Kurs doskonalący "Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego", organizator: CMPPP
 • Psychoprofilaktyczne Konferencje Szkoleniowe z cyklu „Pomoc Psychologiczna dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym", 46h warsztatów, organizator: PARPA
 • Warsztaty terapii tańcem: „Podstawy DMT”, „Zatrzymać się czy ruszyć”, „Duchowość Ciała”, organizator: Centrum Independance

2017/2018

 • „Trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych”. Organizator: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lubelskich (96h)

 

2016

 • "Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu - Porozumienie bez Przemocy", organizator: Iskra (10h)
 • Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, organizator: ISKRA - Edukacja, animacja, szkolenia. Sylwia Sawa - Pasternak: "Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dziecka poprzez kształtowanie postaw  opiekunów" (6 grup po 8h)

 

2015

 • Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, organizator: ISKRA - Edukacja, animacja, szkolenia. Sylwia Sawa - Pasternak: "Zarządzanie personelem i metody rozwiązywania konfliktów" (10h)
 • Gabinet Psychologiczny "Otwarci", Białystok: "Empatycznie czyli jak?" Wprowadzenie do komunikacji opartej na empatii (8h)
 • Europejski Festiwal Nonviolent Communication w Danii: "Odkryj swój potencjał" - warsztat w języku angielskim dla uczestników konferencji (3h)

 

2014

 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Krakowie:

- "Mamma mia - zajęcia wzmacniające więź dziecka z rodzicem" (4h)

- "Bliżej siebie, bliżej innych - jak przy pomocy języka budować zaufanie" (4h)

 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Warszawie:

- "Z jakiej jestem bajki - realizuj swoje pragnienia" (4h)

- "Czar par - w poszukiwaniu bliskości... warsztat dla par" (5h)

 • Niepubliczna SP Skrzydła w Lublinie - warsztat z zakresu Komunikacji bez Przemocy: "Bliżej siebie, bliżej innych - jak przy pomocy języka budować zaufanie" (10h)

 

2013

 • Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Ziarenko" w Lublinie - warsztat dla nauczycieli przedszkolnych:  "Język komunikacji z rodzicem" (4h)
 • Stowarzyszenie Praktyków Dramy stop-klatka - superwizowane szkolenie dyplomowe: "Bliżej siebie, bliżej innych - jak przy pomocy języka budować zaufanie" (10h)
 • Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Ziarenko" w Lublinie - warsztat doskonalący kompetencje wychowawcze dla rodziców: „Jak rozwijać poczucie własnej wartości u dzieci” (4h)
 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Krakowie: "Odkryj swój zaczarowany ołówek - kreatywne  wykorzystywanie myślenia wizualnego na co dzień" (4h)
 • Ogólnopolski Festiwal Rozwoju Osobistego dla Kobiet  Progressteron w Warszawie: "Z jakiej jestem bajki? - Realizuj swoje pragnienia" (4h)

 

2012

 • Przedszkole Miejskie nr 1 w Kraśniku - warsztat dla nauczycieli: „Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” (5h)
 • Zespół Szkół nr 1 nr w Bełżycach - Wykład dla rodziców i nauczycieli: "Efektywne sposoby porozumiewania się z dzieckiem" (2h)

 

2007

Świetlica AGAPE CLUB w Lublinie - zajęcia taneczno - ruchowe z elementami choreoterapii, dla seniorów w ramach programu „Sami lecz nie samotni” (projekt długofalowy)