Oferta dla szkół i przedszkoli

Nasza oferta dla szkół i przedszkoli to szkolenia i warsztaty oparte o Porozumienie bez Przemocy, skierowane zarówno do nauczycieli, jak i do dzieci/młodzieży. Mają na celu wspieranie komunikacji zarówno w zespole kadry nauczycielskiej, w grupie uczniów, jak również w relacjach rodzice – dzieci, nauczyciele – rodzice.Pędzle www.empathicway.pl

Przykładowe szkolenie dla wychowawców i nauczycieli:

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym

 • prelekcja z elementami pogadanki i ćwiczeniami. Poruszane zagadnienia:
 • Czynniki sprzyjające rozwojowi kompetencji językowej i komunikacyjnej
 • Rola nauczyciela w rozwoju w/w kompetencji
 • Badania na temat rozwoju mowy dziecka
 • Charakterystyka mowy dziecka – związek ze świadomością siebie i świata
 • Forma wypowiedzi – w jaki sposób zbliża i oddala od rozmówcy
 • Prośby zamiast żądań – istotna różnica
 • Dwa filary skutecznej komunikacji – elementy Nonviolent Communication
 • Dziecko jako ekspert – zrozumieć świat oczami dziecka
 • Siła pytań w komunikacji
 • Koncepcja socjolingwistyczna B. Bernsteina

Przykładowe warsztaty dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

“Spotkania z emocjami” – przez zabawę do lepszego poznania siebie

Cykl spotkań rozwijających inteligencję emocjonalną u dzieci

Zajęcia mają na celu: rozwijanie poczucia pewności siebie, sprawczości, zaradności oraz poznanie swoich mocnych stron, co stanowi bazę poczucia własnej wartości. Poprzez zabawę w bezpiecznej atmosferze dzieci zapoznają się z gamą emocji, których doświadczają oraz ćwiczą konstruktywne sposoby wyrażania złości, gniewu, zazdrości, smutku i innych trudnych uczuć. Zajęcia są prowadzone w oparciu o założenia komunikacji empatycznej (Porozumienie bez Przemocy).

Autorski program “Spotkania z emocjami” bazuje na najnowszych badaniach, które pokazują, że inteligencja emocjonalna i umiejętności empatyczne są istotnym kryterium w prognozowaniu powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Korzyści z udziału w zajęciach:

 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • wzrost poczucia zaufania do siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron
 • zwiększenie kompetencji społecznych (umiejętność otwartego komunikowania się, łatwość nawiązywania nowych relacji, rozwiązywanie konfliktowych sytuacji)
 • nabycie umiejętności wyrażania emocji w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie
 • doświadczenie bycia przynależnym do grupy oraz otrzymywania wsparcia od niej
 • zwiększenie świadomości swoich emocji
 • wzrost słownictwa związanego z emocjami i potrzebami

Czas trwania: Cykl spotkań 45 minutowych odbywających się raz w tygodniu

Podczas spotkań zwracamy szczególną uwagę na: pozytywną atmosferę, zrozumienie i szacunek do innych, wzmacnianie zasobów każdego z uczestników, rozwijanie komunikacji sprzyjającej współpracy w grupie.