Kobieta z parasolem www.empathicway.plNajistotniejsze założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

  1. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
  2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
  3. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach koncentruje się na:

  • zasobach klienta i jego mocnych stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;
  • celach i zmianie, którą klient chce osiągnąć, a nie na problemach;
  • dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;
  • wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

Małgorzata Sobiesiak o TSR:

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest metodą bliską mojemu sposobowi postrzegania świata i ludzi. Mam na myśli koncentrowanie się na dobru i możliwościach wokół. W praktyce polega to na wydobywaniu mocnych stron i posiadanych zasobów oraz na głębokim przekonaniu, że są one wystarczające do rozwiązania każdej trudności pojawiającej się na drodze. Terapeuta towarzyszy klientowi w poszukiwaniach pomagając mu spojrzeć na istniejącą trudność z perspektywy wewnętrznych potrzeb (pomaga dookreślić cel) oraz wzmacnia każdy najmniejszy krok w kierunku upragnionej zmiany.

Koncentracja na celu i rozwiązaniu sprzyja odnoszeniu szybkich rezultatów. W praktyce oznacza to, że klient jest w stanie w przeciągu kilku sesji doświadczyć, że ma wpływ na to, czego doświadcza i wie, jak pokierować swoimi działaniami, żeby jego życie stało się bardziej satysfakcjonujące.

Zapraszam do wspólnego odkrywania Twojego potencjału.