Empatycznie, czyli jak? – wprowadzenie do komunikacji opartej na empatii.

Warsztat w Białymstoku.Bialystok_09.2015

We wrześniu 2015 roku gościłyśmy z pierwszym warsztatem w Białymstoku, moim rodzinnym mieście.
Warsztat rozwijał podstawowe umiejętności komunikacyjne i był oparty na koncepcji Porozumienia bez Przemocy opracowanej przez Marshalla B. Rosenberga.  
Celem warsztatu było pokazanie w jaki sposób wyrażać siebie by być dobrze zrozumianym oraz na czym polega empatia skierowana do innych oraz do siebie.
W warsztacie uczestniczyło 7 osób, które podczas zajęć poznały cztery kroki komunikacji empatycznej, przećwiczyły rozpoznawanie i wyrażanie uczuć oraz dowiedziały się, jakie potrzeby stoją za różnymi emocjami. Uczyły się również odróżniać obserwację od interpretacji oraz prośby od żądań. Warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, angażującymi każdą z osób w praktyczne doświadczanie przekazywanej treści.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne szkolenia!