Co oferuję?

Warsztaty i sesje indywidualne rozwijające umiejętności komunikacyjne i empatyczne. Pracuję głównie w oparciu o edukację pozaformalną oraz Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication) – koncepcję opracowaną przez amerykańskiego psychologa Marshalla B. Rosenberga. Porozumienie bez Przemocy to sposób wyrażania się i postrzegania rzeczywistości sprzyjający nawiązywaniu prawdziwego kontaktu z drugą osobą poprzez wypracowanie rozwiązań zaspokajających potrzeby obu stron. Pozwala ono usprawnić wzajemną komunikację poprzez zmianę stosowanego języka, bazując na empatii oraz szczerym wyrażaniu siebie.

Forma

Oferuję zarówno 3-godzinne warsztaty, jak i kilkudniowe szkolenia, w zależności od zakresu tematycznego i celu spotkania. Oferta dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi.

Dla kogo?

Zapraszam do współpracy! Jestem otwarta na propozycje zarówno od firm i organizacji pozarządowych, jak i szkół, przedszkoli, domów kultury oraz osób prywatnych. Szkolę również poza Warszawą.
Zawartość merytoryczna warsztatu dostosowywana jest każdorazowo do grupy docelowej. Mam doświadczenie w pracy ze studentami, osobami pracującymi z młodzieżą, rodzicami oraz dorosłymi zainteresowanymi rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Szkolenia otwarte

Szkolenia rozwijające umiejętności komunikacyjne, prowadzone w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Aktualną listę znajdziesz TUTAJ.

 

Dowiedz się więcej

Szkolenia indywidualne z NVC

Jeśli lubisz uczyć się we własnym tempie, nie czekając na resztę grupy lub masz możliwości udziału w warsztacie stacjonarnym ze względu na opiekę nad dzieckiem lub długie dojazdy, zapraszam na szkolenie indywidualne

Dowiedz się więcej

Oferta dla firm i organizacji pozarządowych

Szkolenia wspierające porozumienie i współpracę między pracownikami oraz szkolenia z komunikacji dla osób pracujących z młodzieżą, również w języku angielskim.

Dowiedz się więcej