Gdyby nie Marshall B. Rosenberg, nie istniałoby Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC) – a przynajmniej nie w takiej formie jaką znamy i nie pod taką nazwą.  To dzięki niemu ludzie na całym świecie biorą odpowiedzialność za swoje uczucia i potrzeby oraz starają się je wyrazić i zaspokoić zwracając przy tym uwagę na uczucia i potrzeby innych. Marshall B. Rosenberg był niezwykłym, inspirującym człowiekiem, a jego idea porozumiewania się bez przemocy znajduje od lat zwolenników i propagatorów na całym świecie. To dzięki niemu powstała społeczność osób, którym zależy na bliskich, szczerych relacjach i na zrozumieniu siebie nawzajem.

Również moje życie i relacje z bliskimi wyglądałyby zupełnie inaczej, gdybym w 2010 roku nie natknęła się na nagranie jednego z wykładów Marshalla B. Rosenberga.

Empatia to po prostu pewien rodzaj zrozumienia. Jednak nie jest to zrozumienie intelektualne, kiedy pojmujemy, co druga osoba do nas mówi. Empatia to coś głębszego i cenniejszego. Możemy nazwać ją rozumieniem serca, kiedy widzimy piękno w drugim człowieku.

Kim był Marshall B. Rosenberg

Marshall B. Rosenberg był amerykańskim psychologiem, negocjatorem, mediatorem, trenerem i nauczycielem. Zrobił doktorat z psychologii klinicznej, był uczniem Carla Rogersa, jednego z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej. Wierzył, że możliwa jest zmiana społeczna, że świat może iść w stronę pokoju, współpracy, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Co ty możesz zrobić, aby moje życie było wspanialsze?

Co ja mogę zrobić, aby twoje życie było wspanialsze?

Urodził się 6 października 1934 r. w Ohio (USA), wychowywał w Detroit. Od najmłodszych lat spotykał się z przemocą i dyskryminacją. By odkryć jakie są źródła przemocy, co można zrobić, by jej zapobiegać oraz co sprawia, że niektórzy pozostają empatyczni i współczujący niezależnie od okoliczności, poszedł na studia psychologiczne.

Praca jako psycholog kliniczny nie dawała mu jednak satysfakcji, gdyż pragnął wspierać budowanie pokoju na świecie na większą skalę. Zaangażował się w działania na rzecz różnych środowisk ucząc umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów. Pokazywał jak język, sposób myślenia i formy wzajemnego porozumiewania się decydują, o tym jak będą wyglądać nasze relacje z innymi i sobą.

Kluczową sprawą w radzeniu sobie ze złością jest umiejętność rozpoznania oceny, która wywołuje złość, i szybkie przekształcenie jej w świadomość potrzeby, która za nią stoi.

Marshall B. Rosenberg

Porozumienie bez Przemocy

Z tych wszystkich działań wyewoluowało Porozumienie bez Przemocy, mające na celu między innymi wspieranie dialogu między ludźmi oraz budowanie społeczeństw opartych na empatii i uwzględnianiu potrzeb wszystkich zaangażowanych osób (więcej szczegółów możesz przeczytać w artykule Porozumienie bez Przemocy – podstawowe informacje). Marshall B. Rosenberg dzielił się z innymi nie tylko swoją wiedzą, ale także postawą, zrozumieniem i umiejętnościami empatycznego słuchania.

Porozumienie bez Przemocy pokazuje, że to nie inni ludzie ani ich postępowanie wywołuje nasze uczucia, ale sposób, w jaki je interpretujemy i postrzegamy.

Podróżując po całym świecie propagował Porozumienie bez Przemocy poprzez wykłady, szkolenia, spotkania i mediacje. Pracował jako mediator w rejonach objętych konfliktami zbrojnymi, w ubogich dzielnicach miast i w więzieniach. Pomagał rodzinom, szkolił nauczycieli, pracowników socjalnych, policjantów, strażników więziennych oraz przedstawicieli biznesu. Prowadził szkolenia dla osób uczestniczących w rozwiązywaniu regionalnych i etnicznych konfliktów w takich krajach, jak: Izrael, Palestyna, Sierra Leone, Rosja, Bośnia, Serbia, Irlandia, Sri Lanka, Ruanda, Burundi czy Nigeria.


Jeśli chcesz zwiększyć jakość swoich relacji z bliskimi i poznać Porozumienie bez Przemocy, zapraszamy na praktyczne warsztaty. Sprawdź aktualne szkolenia!


Autor książek i laureat nagród

Marshall B. Rosenberg jest autorem wielu książek przetłumaczonych na różne języki, również na język polski. Dzieli się w nich filozofią stojącą za Porozumieniem bez Przemocy oraz swoimi wieloletnimi doświadczeniami w pracy z ludźmi. W każdej książce podkreśla wielką rolę empatycznego słuchania i szczerego dzielenia się tym, co jest dla nas ważne. Pokazuje też jak istotne jest nawiązywanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Otrzymał również wiele nagród doceniających jego pracę na rzecz rozwiązywania konfliktów i szerzenia pokoju.

Chcemy, żeby ludzie zmienili się dzięki temu, że zobaczą lepsze, wymagające mniejszych kosztów sposoby zaspokajania własnych potrzeb, a nie ze strachu, ze ich ukarzemy, ani z poczucia winy.

Center for Nonviolent Communication

Marshall B. Rosenberg jest założycielem Center for Nonviolent Communication (CNVC),  globalnej organizacji wspierającej działania na rzecz szerzenia pokoju i rozwiązywania konfliktów. CNVC kontynuuje misję Marshalla Rosenberga również po jego śmierci 7 lutego 2015 roku. Organizacja dba o jakość szkoleń z zakresu Porozumienia bez Przemocy oraz zrzesza certyfikowanych trenerów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na całym świecie.

*Wszystkie cytaty autorstwa Marshalla Rosenberga

 

Warto zobaczyć

A na koniec gorąco polecam obejrzenie wykładów Marshalla Rosenberga, np. zaczynając od tego:

 

Magdalena Malinowska-Berggren
Certyfikowana Trenerka NVC

Magdalena Malinowska Empathic Way O mnie

Wspieram w budowaniu satysfakcjonującego życia i dobrych relacji, prywatnych i zawodowych, poprzez szkolenia indywidualne i grupowe pogłębiające umiejętność skutecznej komunikacji. Inspiruję do szczerego dawania informacji zwrotnych oraz otwartości na perspektywę innych osób. Pomagam we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy (NVC) m.in. w związkachfirmach i w organizacjach pozarządowych. Pracuję głównie z osobami, które pragną czerpać radość i spełnienie z autentycznych relacji z innymi.

Moje działania oparte są o Porozumienie bez Przemocy (NVC), którego twórcą jest Marshall B. Rosenberg, o metody edukacji pozaformalnej oraz podejście Coaching for Transformation. Prowadzę firmę Empathic Way (www.empathicway.pl), w ramach której propaguję Porozumienie bez Przemocy (NVC) oraz rozpowszechniam szczere i jasne wyrażanie siebie oraz słuchanie innych z szacunkiem i empatią. Przez dwa lata prowadziłam Warszawską Grupę Empatii, oferuję regularne warsztaty grupowe i szkolenia indywidualne zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jestem autorką kursu online „Cztery kroki do lepszej relacji z innymi i sobą”.

Porozumienie bez Przemocy poznałam w 2010 roku i „przepadłam” na zawsze. Trenerki i trenerzy, od których uczyłam się Porozumienia bez Przemocy to m.in.: Miki Kashtan, Yoram Mosenzon, Roxy Manning, Sabine Geiger, Kay Rung, Liv Larsson, Joanna Młynarz, Lucyna Wieczorek, Ewa Orłowska, Pernille Plantener, Towe Widstrand, Shona Cameron, Deborah Bellamy, Joachim Berggren, Aga Rzewuska-Paca i Magdalena Sendor.